วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Australian Language (9)


(Lara Jeyden และ Paul Anderson, Ambulance drivers, Townsville. ภาพ: News Ltd Library)

Ambo

หมายถึง เจ้าหน้าที่รถพยาบาล คำนี้เป็นคำย่อของ Ambulance ที่มีสระโอ (O) ตามหลังตาม เป็นรูปแบบของการสร้างคำในภาษา(อังกฤษแบบ)ออสเตรเลียนเหมือนคำอื่นๆ อีกหลายคำ เช่น คำว่า Arvo (afternoon) หรือคำว่า Salvo (Salvation Army Officer)

Ambo ถูกบันทึกเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

เรียบเรียงจาก Australian National Dictionary Centre

ภาพจากเว็บ careerone

ไม่มีความคิดเห็น: