วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Australian Language (3)Billabong

an ox-bow river or watering hole

อธิบายง่ายๆ ว่าเป็นทางน้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำหรือลำน้ำใหญ่ บางฤดูก็น้ำแห้ง บางช่วงก็น้ำหลาก

ภาพจาก mongabay.com

ไม่มีความคิดเห็น: