วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

Australian Day or Invasion Day?

New debate Down Under: Australian Day or Invasion Day?

SYDNEY, Australia -- An Aboriginal leader named Australian of the Year on Monday said the government should consider changing the date of Australia's national holiday because many indigenous people view it as celebrating the invasion of their homeland.

เอาข่าวนี้มาให้เรียนเพื่อให้เข้าใจปูมหลังของออสเตรเลียและเข้าใจความรู้สึกของคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยูในออสเตรเลียมาก่อนคนผิวขาวจากยุโรปเข้ามายึดครอง

พาดหัวข่าวบอกว่า
การหารือครั้งใหม่ในออสเตรเลีย ว่าวันชาติของออสเตรเลียหรือว่าวันยึดครองกันแน่

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย - ผู้นำของชนพื้นเมืองออสเตรเลียผู้หนึ่งกล่าวถึงวันชาติของออสเตรเลียว่า รัฐบาลควรพิจารณาเปลี่ยนวันชาติของออสเตรเลียเสียใหม่เพราะคนพื้นเมืองของออสเตรเลียเห็นว่าวันชาติวันนี้เป็นวันฉลองการรุกรานของแผ่นดินเกิดพวกเขา


คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Down Under เป็นคำที่ชาวออสเตรเลียเรียกประเทศของตัวเอง นั่นคือประเทศออสเตรเลียนั่นเอง นัยว่าเป็นประเทศที่อยู่ข้างล่างของโลกติดขั้วโลกใต้หรือ Antarctica

indigenous people หมายถึงคนพื้นเมืองของออสเตรเลีย คือพวก aborigines นั่นเอง


จาก หนังสือพิมพ์ The China Post, Tuesday, January 27, 2009

1 ความคิดเห็น:

ศึกษาต่อออสเตรเลีย กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล