วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

"ภาษาไทย"ในบทแปลภาพยนต์

ได้ดู ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจากเคเบิลทีวี ผู้พากได้ให้เสียงตัวประกอบคนหนึ่งใจความว่า “นายจะต้องขึ้นตะแกรงปิ้งย่าง” ฟังดูแหม่งๆ พิกล เพราะประโยคนี้น่าจะมาจาก “You would be grilled” จะโทษคนพากก็ไม่ได้เพราะเขาอ่านบทจากผู้แปล ทำให้คิดว่า หากผู้แปลใช้ภาษาไทยได้ไม่ดี ก็ลำบาก ผู้ชมบางคนอาจฟังผ่านๆ ไป แต่บางคนก็ไม่ อยากให้ผู้แปลใส่ใจภาษาไทยให้มากกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น: