วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Stupidity Shock

การไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะภาษานี้ไม่ใช่ภาษาของพ่อแม่เรา แต่การไม่รู้แล้วแสดงภูมิอวดศักดาของตนเองนี่สิเป็นเรื่องที่น่าตำหนิ

ผมเคยทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งแถวๆ คลองห้า รองอธิการบดีซึ่งเป็นสตรีไม่อนุมัติให้ซื้อหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดโดยให้เหตุผลว่า หนังสือชื่อ Hospitality นั้นเป็นหนังสือเกี่ยวกับพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้สอนวิชานี้

ผมช้อค เพราะไม่คิดว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะไม่รู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ

ถึงไม่รู้ก็ควรหาความรู้หรือไถ่ถามอาจารย์ที่รู้ ไม่ใช่มั่วนิ่มแล้วตัดสินใจอย่างนั้น

นอกจากจะเห็นถึงคงวามคิดคับแคบแล้ว ยังแสดงถึง stupidity (A poor ability to understand or to profit from experience)ของตนเองออกมาด้วย เพราะ hospitality แปลว่า Kindness in welcoming guests or strangers หรือการต้อนรับขับสู้อะไรเทือกนั้น เวลาจะเลือกมหาวิทยาลัยเอกชนให้ลูกให้หลาน ก็ดูดีๆ หน่อยละกันนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: