วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2550

ภาษาอังกฤษวันละหน่อยกับลุงวรรณ

การแนะนำลูกค้า (Introducing Clients)


"Mr. Mitchell, I’d like you to meet my manger,

Henry Lewis?”

Mr. Mitchell อาจพูดต่อไปว่า “How do you do?”

Mr. Henry ก็ตอบว่า “How do you do?” เหมือนกัน

Mr. Mitchell ก็อาจตอบว่า “Please to meet you.”

หรือ “Good to meet you.” หัดใช้บ่อยให้การทักทายเป็นไปอย่างอัตโนมัติและสุภาพ

เคล็ดในการพูด (Speaking Tips)
“How do you do?” ในภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างจะเป็นทางการในภาษา อังกฤษแบบ British English และการตอบในคำถามนี้ต้องเป็นการตอบทวนคำถามด้วย “How do you do?” เท่านั้น ก็แปลกดี เรียนรู้มรรยาทไว้ก็ดี ไม่เสียหลายครับ


ในงานเลี้ยงแบบไม่เป็นทางการ (At a more informal party)

เมื่อเราแนะนำให้เพื่อนสองคนรู้จักกัน เราก็พูดง่ายๆ สั้นๆ ว่า “John, this is Sarrah.” แค่นี้ก็รู้เรื่องกันแล้ว ไม่ต้องนึกถึงประโยคยาวๆ ให้ยุ่งยาก
Source: http://www.english-at-home.com/

ไม่มีความคิดเห็น: